LGBTİQ+ Meclisleri Kortejiyle Mitingdeydi

19 Haziran’da birçok kadın ve LGBTİQ+ örgütünün birlikte düzenlediği “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” mitinginde “Açık açık örgütleniyoruz” diyerek yola çıkan LGBTİQ+ Meclisleri türlü engellemelere rağmen orada kortejini var etti. LGBTİQ+ Meclisleri’nin ismi ve sloganıyla ilk eylemi olan bu miting, çok önemli bir başlangıç. Yolu açık olsun.

Siyasi iktidar 2020 yılının yaz aylarında İstanbul Sözleşmesi’ni LGBTİQ+’lar üzerinden tartışmaya açmıştı. “İstanbul Sözleşmesi eşcinselliği mi meşrulaştırıyor?” diyerek tartışmalar yürümüştü. O zamanlar Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak “Eşcinsellik zaten meşrudur. Devlet ayrımcılık yapamaz. Her vatandaşına eşit davranmalı.” demiştik. O günden bugüne LGBTİQ+’lara yönelik artan birçok nefret söylemleri oldu. Boğaziçi direnişinde Süleyman Soylu LGBTİQ+’lara “sapkın” diyerek hedef gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşcinsellik için “yok öyle bir şey” dedi. Kayyım rektör Melih Bulu BÜLGBTİ+ kulübünü kapattırdı. Gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçesi ile 12 kişiye dava açıldı. İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesine karşı yapılan eylemlerde LGBTİQ+ yazdığı gerekçesi ile pankartlarımız alana alınmadı. Cevap olarak “yasak” dediler. İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı geri çekerken yine LGBTİQ+’lara nefret söylemleri yağdırdılar. Anayasa madde 10 der ki “bütün vatandaşlar eşittir.” Siyasi iktidar her gün anayasayı çiğniyor. Aldıkları birçok karar hukuksuz; söyledikleri birçok şey ayrımcı, nefret içerikli ve anayasaya aykırı. Bu yüzden sizlere anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygulatacağız, diyoruz.

Türlü saldırılar ve hedef göstermeler devam ederken LGBTİQ+’ların örgütlü ve politik bir mücadeleyi Meclis olarak da var etmesi gerekirdi. Bireycilikten uzak kolektif siyaset üreten, örgütlenmenin önemini vurgulayarak “bu ayrımcılığa son vermek için örgütümüzü var ediyor ve politika üretmek için yola çıkıyoruz” demek şarttı. LGBTİQ+ Meclisleri bunu var etti, ilk adımı attı.

19 Haziran’daki İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz mitinginde Kadın Meclisleri’nin kortejinin yanında kortejini kuran LGBTİQ+ Meclisleri sloganlarıyla, pankartıyla yürüdü. O gün de alana alınmayan gökkuşağı bayrakları, pankartlar, dövizler oldu ama LGBTİQ+ Meclisleri her türlü zorluğa rağmen o alanda pankartıyla yürüdü bayrağını da açtı. Siyasi iktidarın ayrımcı politikaları karşısında LGBTİQ+ Meclisleri “Bu ayrımcılığa son vereceğiz.” dedi. Daha söyleyecek çok söz, mücadeleyle geçecek çok yıllar var. Bu ayrımcılığa er ya da geç son vereceğiz.