Eşitlikçi, Özgürlükçü, Demokratik Bir Anayasayı Ancak Biz Yaparız

Siyasi iktidarın hazırladığı anayasa değişiklik teklifiyle ilgili Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri'nin yayınladığı açıklamayı paylaşıyoruz.

***

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasayı ancak biz yaparız;

Siyasi iktidar yapamaz.

1) Siyasi olarak anayasa yapamaz:

İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı geri çekenler, Platformumuzu kapatmaya çalışanlar, istismara afla ilgili önerge verenler, kadın cinayetlerini ve çocukların istismarını önlemeyenler, hukuku hiçe sayıp anayasayı, yasayı ve sözleşmeleri ihlal edenler politik olarak anayasa yapamaz.

2) Toplumsal olarak anayasa yapamaz:

Kadınların kıyafetine karışarak, LGBTİQ+’ları “sapkın” diye hedef göstererek, eşitsizliğe uğrayan kesimleri özne olarak görmeyerek, seçim öncesinde laik ve eşit barışık şekilde yaşamak isteyen toplumun ilerleyişinin gerisinde hareket eden siyasi iktidar toplumsal bir mutabakatla anayasa yapamaz.

3) Hukuki olarak anayasa yapamaz:

Meşruiyetini yitirmiş siyasi iktidarın hukuken de tek başına anayasa yapmaya, teklifini referanduma götürmeye yeterliliği yok. Siyasi iktidarın kendini yeterli ve etkili gösterme çabası da boşuna. Muhalefet milletvekillerinin oyuna ihtiyaçları var. Yani muhalefet siyasi iktidarın kaldıracı olmazsa hukuken anayasa yapamaz.

Bizler hiçbir koşulla kıyafetimize, aşklarımıza, kararlarımıza karıştırmayacağız.

Önce kadın ve LGBTIQ+ düşmanı bu siyasi iktidarı göndereceğiz. Sonra toplumun eşitsizliğe uğrayan tüm kesimleriyle aceleye gelmeden, hep beraber tartışarak; eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı biz yapacağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri