Asla Yalnız Yürümeyeceğiz Üniversiteleri Özgürleştireceğiz

Üniversite Kadın Meclisleri'nin açıklamasını paylaşıyoruz.

***

Cinsiyetçi ve baskıcı söylemlerin kampüslerimizde yayıldığı bir gerçek. Gün gibi ortada ki üniversitelerimizin; özgürce tartışılabilecek, demokratik fikirler üretilebilecek alanlara dönüşmesi hükümet eliyle engelleniyor. Üniversitelerimize atanan kayyum rektörler, örgütlenmemizi engellemeye yönelik genelgeler… Fakat bütün bu baskıcı politikalara karşı gençlerin özgürlük mücadelesi devam ediyor. Genç kadınlar da gerici politikalardan en çok etkilenen toplumsal kesimdir. Hükümet gerici politikalarını kampüslerimizde de sürdürüyorsa, bize de mücadele etmek düşer. Kimi zaman düşüncelerimizi özgürce tartışmak için kimi zaman yaşanan haksızlıklarla ilgili kendi kararlarımızı almak için bir araya geliyoruz.

Üniversiteli kadınlar olarak hedeflerimiz var:
1. Kadın cinayeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak için İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız.
2. Hayatımızın her alanını kısıtlayan cinsiyetçiliğe karşı özgürce yaşayacağız. Özgürlüğümüzün önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
3. Yayınlanan Barınma ve Güvenlik Tedbirleri Genelgesi’ndeki örgütlenme özgürlüğümüzü ihlal eden hukuk dışı saldırılara karşı mücadele edeceğiz.
4. Düşünce özgürlüğümüze yapılan saldırılara rağmen genç kadınlar olarak fikirlerimizi özgürce ifade edeceğiz.
5. LGBTİQ+ düşmanlığına karşı rengarenk kampüslerimizi koruyacağız.
6. Yurtların cinsiyetçi kurallarına son vereceğiz.
7. Yaygınlaşan konser ve festival yasaklarını durduracağız.
8. Üniversitelerde barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçlarımızın kamu tarafından karşılanması için parasız eğitim hakkımızı alacağız.
9. Kayyumlarla değil, özneleriyle yönetilen demokratik ve çağdaş üniversitelerde, nitelikli ve bilimsel eğitim alacağız.
10. Bize işsizlik ve geleceksizlikten başka bir şey vaad etmeyenleri göndereceğiz.
11. Her üniversitede Üniversite Kadın Meclisleri’ni kuracağız. Genç kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Birlikte yürüyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeryüzünden silip atacağız.

Bütün bu hedefler ancak kollektif bir mücadeleyle gerçekleşebilir. Üniversiteli kadınlar olarak hayatlarımız, bedenlerimiz ve okullarımız üzerinde kurulmaya çalışılan baskıyı kabul etmiyoruz. Özgürce mücadele edeceğiz, özgürce yaşayacağız. Bu yolda yalnız yürümemek için seni de Üniversite Kadın Meclisleri’ne çağırıyoruz.