Evde, İşte, Ücrette Eşitlik

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri'nin 1 Mayıs açıklamasını paylaşıyoruz. 

***

2022 1 Mayıs’ını, tüm eşitsizliklere rağmen, mücadelenin umudu ile karşılıyoruz. Patronlar işçilerin her hakkına saldırdıkça direnişler büyüyor. Kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa maruz kaldıkça Evde, işte, ücrette eşitlik mücadelesi yükseliyor.

Siyasi iktidar, bizi dört duvar arasına hapsetmeye çalışıyor. O dört duvar arasında her türlü eşitsizliğe maruz kalıyoruz. En yakınlarımızdaki erkekler tarafından şiddet görüyoruz, öldürülüyoruz. Ev içinde yok sayılan emeğimiz giderek büyüyor. Ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı üzerimize yükleniyor. Bu yük giderek artıyor.

Şiddetten uzak, eşit bir hayat için mücadele ediyoruz. Türkiye’de kadınlar işgücü dahi sayılmıyor. Gerçek kadın işsizliğinin üzeri örtülüyor. Kayıt dışı çalıştırma artıyor. Kriz günlerinde ilk işten çıkarılanlarız. Eve ek gelir getiren diye görülenleriz. Tüm bunların yanında eşdeğer işe eşit ücret alamayanlarız.

Tüm bunları değiştirecek gücümüz, umudumuz var. İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekenlerden, kadınları ve LGBTİQ+’ları şiddetle baş başa bırakanlardan beklentimiz yok. Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgilenmek yerine, derneklerini kapatmakla, örgütlenmelerini engellemekle uğraşanlardan beklentimiz yok. Emekçilere krizden başka bir şey vaad etmeyenlerden beklentimiz yok.

1. İstanbul Sözleşmesi’nden, 6284’ten ve kazandığımız hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Nafaka hakkımıza el uzattırmayacağız.
2. Evde, işte, okulda, ücrette, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacağız.
3. Eşit işe eşdeğer ücret hakkımızı kazanacağız.
4. Kadın istihdamının önündeki tüm engelleri aşacağız.
5. Sendikalaşma ve örgütlenme hakkımıza sahip çıkacağız.
6. Kreş, yemekhane, çamaşırhane gibi hizmetlerin kamu tarafından ücretsiz karşılanması için mücadele edeceğiz.
7. Çalışma yaşamında şiddete ve tacize ilişkin ilk uluslararası sözleşme olan, ILO190 sayılı sözleşmeyi imzalatacağız.

Eşitlikçi feministler olarak herkes için eşitliği sağlamak üzere mücadelemize devam edeceğiz. Yıldızlı feminayı ülkenin dört bir yanında yükselterek yürüyoruz 1 Mayıs’a.

Bu 1 Mayıs’ta da Kadın Meclisleri kortejinde buluşalım, omuz omuza yürüyelim. Asla yalnız yürümediğimizi bir kez daha gösterelim.

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Kadınlar!