Eşitlikçi Feminizm Yola Çıkıyor

Kadın kurtuluş mücadelesinin dünya çapında yükselişe geçtiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Toplumsal ilişkiler değişiyor. Kadınlar değişiyor, erkek egemenliği geriliyor. Ama biz sadece bu tarihsel eşitsizliği geriletmek ile yetinemeyiz. Onu kökünden söküp atmak istiyoruz.

Eşitlikçi feminizm tüm güncel gelişmeler ışığında, yükselen kadın kurtuluş mücadelesinin amaçlarını, ayrışmalarını ve yönünü belirlemek üzere yola çıkıyor.

Feminizm, eşitliğin mücadelesidir. Eşitliği sağlamanın yolu tüm eşitsizliklere karşı olmaktan geçer. Bugün dünyada patriyarkal kapitalist sistem hüküm sürüyor. Kapitalizmin devasa eşitsizlikler ve felaketler ürettiği koşullarda, bunun kenarından dolaşarak, sadece kadınların kurtuluşunu sağlamak mümkün değil. Krizler yaratan bu düzende; başta tüm eşitsizlikleri üreten sömürü ilişkilerini, doğaya tahakkümü, ulusal baskıları, emperyalist yağmacılığı, heteronormativiteyi, gerontokrasiyi ve türcülüğü yeryüzünden silip atmadan kadınların eşitlik içinde ve özgür yaşaması mümkün değil. Kadınlara ve toplumun tümüne dayatılan eşitsizliklere karşı, kapsayıcı ve eşitlikçi feminist bir mücadele yürütmek en doğru yöntem. İşte bu amaçla yola çıkıyoruz. Eşitlikçi feminizm olarak bütünsel bir düzeyde, herkes için eşitliği savunacak ve herkes için tartışacağız.

Feminizm protesto etmekten ibaret değil. Feminizm, alternatif bir dünya tahayyülü ileri sürerek değiştirmeyi hedeflemeli ve neyi değiştireceğini tanımlamalı. Günümüzde popüler olan sosyal medya trendleri, hızla parlayıp sönen “hayır” deme hareketleri, kampanya organize etmekle yetinen kadın çevreleri; politik hedeften ve kapsayıcılıktan yoksundur. Bu genel durum; anonimlik, bir arada duruş yüceltmesi ve benzeri biçimlere bürünerek karşımıza çıkıyor. Dünya çapında yükselen eşitlik ve özgürlük çığlıklarının, başarılı olamamasının temel sebebi de bu. Hedefsiz, fikirsiz ve örgütsüz politik mücadele olmaz. Feminizmi, bu amaçsız itiraz hareketlerinden ibaret hale getiren tüm yaklaşımları bir kenara koymanın vakti geldi de geçiyor. Biz eşitlikçi feministler olarak bu hedefleri tartışacağız, yolu açacağız. Liberal kuşatılmışlığı yarıp çıkacağız.

Feminizm eleştiridir. En başta, hakim olan erkek egemen düzene karşı bir eleştirelliktir. Eleştirel olması tercih değil, tutarlı olma yaklaşımının doğal bir sonucudur. Dünyaya eleştirel gözle bakmazsa, hakim erkek egemenliğine de karşı olamaz. Eleştirelliği yalnızca erkek egemenliğiyle ilgili değildir. Feminizm akımları içerisinde de eleştirellik gerekir. Bu eleştirelliğin yitimi; feminizmi tek bir fikir, tek bir yol, tek bir biçim, tek bir örgütten ibaretmiş gibi sunmaya kalkışıyor. Halbuki yeni keşifler tek değil, çok fikirle ve eleştirelliği yaşatarak ortaya çıkarılabilir. Bizler eleştirel ve çoğulcu bir feminizmin önünü açacağız.

Feminizm tek tip değildir. Ülkemizde de çeşitli feminizm tezleri var. Biz tüm tezlerin, önerilerin özgürce tartışılmasını ve kendisini ifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre tutarlı olan, feminizmin bütün alanlarda eşitliği savunmasıdır. Ama tüm farklılığına rağmen diğer görüşlerin de kendisini ifade etmesine elbette ki taraftar olacağız. Tekçi bakış, sağcılığın karakteristik özelliğidir. Mevcut siyasi iktidar, bu tekçiliğin en açık örneklerini bıktırıcı düzeyde ortaya koyuyor. Günümüzde ulusların, kimliklerin, cinsiyetlerin sürekli tekleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, feminizmin “tek” olduğunu iddia etmek çoğulculuğu ortadan kaldıran bir davranış. Bugüne kadar mücadele alanlarında geriletmeye çalıştığımız bu çizgiyi, sayfalarımızda da ele alacağız.

Eşitlikçi feminizm sayfaları, kadınların ve tüm toplumun kurtuluş mücadelesi olarak eşitliği savunacak. Fikir ve ifade özgürlüğünü herkes için dile getirecek. Kapsayıcı eşitlik iddiasına daha da yaklaşan bir feminizmi meydanlardan kampüslere, işyerlerinden yaşamın tüm alanlarına kadar var etmeye çalışacağız.

Tüm bu tartışmaların gösterdiği tabloda, farklı fikrin, farklı örgütlenmenin ve farklı hedefin bayrağını açanlar var. Tüm yok saymalara rağmen, sözünü yükseltmeyi bilen, açık açık örgütlenenler var. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri eşitsizliğin kaynağı erkek egemen kapitalist düzen karşısında kadınların bütünsel eşitlikçi feminizm mücadelesinin sözünü yükseltmeye ve örgütü olmaya yıllardır emek harcıyor.

Eşitlikçi feminizm dünyada yükselen kurtuluş mücadelesinin sesi olacak. Kampüslerden, işyerlerinden, evlerden ve hayatın her alanından yükselen eşitliğin ve özgürlüğün gür sesi olacak. Haberler üreteceğiz, yazılar yazacağız, tartışmalar yürüteceğiz. Sizlerin mücadele alanlarından aktaracağı görüntüler ve sloganlardan manşetler oluşacak. Her yerden ve her kuşaktan feminist kadının katkılarıyla bu yayın kendini yaratacak.

Kadın kurtuluş mücadelesinde yorulmak bilmeden mücadele eden kadınların yönünü ve yöntemlerini tartışmaya çalışacağız. Kapsayıcı eşitlikçi feminizm bugün kadın hareketindeki fikri ve örgütsel daralmanın yolunu açmayı hedefliyor. Bu mücadeleye düşüncesi ve emeğiyle omuz veren herkesin yolu açık olsun…